Burnley Living Roofs – australijska lekcja na temat zielonych dachów

Burnley Living Roofs – australijska lekcja na temat zielonych dachów

Australijskie biuro projektowe Hassell we współpracy z Uniwersytetem w Melbourne przygotowały jedyny w swoim rodzaju dach zielony. Burnley Living Roofs jest żywym przykładem na to jakie zmiany w naszych miastach należy przeprowadzić aby podnieść jakość życia. 

Zielona infrastruktura, w której skład wchodzi roślinność zintegrowana z budynkami, może przynieść znaczne korzyści dla naszych miast. Wśród nich są redukcja efektu miejskiej wyspy ciepła, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie skutków powodzi i zwiększenie różnorodności biologicznej. Daje to możliwość zoptymalizowanego wykorzystania istniejącej infrastruktury przez co kosztowna modernizacja nie jest konieczna.

Inwestycja Burnley Living Roofs na terenie należącego do Uniwersytetu w Melbourne Kampusu Burnley jest jedynym w swoim rodzaju obiektem naukowo-dydaktycznym. Głównym celem jest pokazanie na żywym przykładzie tego jakie korzyści dla miast stwarza zielona infrastruktura. Zaprojektowany przez studio Hassell w ścisłej współpracy z uniwersytecką grupą badawczą zajmującą się dachami zielonymi, Burnley Living Roof ma zapewnić warunki umożliwiające prowadzenie pionierskich badań w zakresie zielonej infrastruktury. Dzięki temu Uniwersytet w Melbourne może być źródłem informacji i pełnić rolę niezależnego doradcy w zakresie technologii zielonej infrastruktury, która może być zastosowana w praktyce w klimacie australijskim.

1377822674_image_lg_130320_burnley_roof_0069

Zlokalizowany na dachu budynku administracyjnego projekt, w rzeczywistości składa się z trzech oddzielnych dachów.

Największa, demonstracyjna część dachu, złożona jest z 14 obszarów ze zróżnicowaniem pod względem obsady roślinnej, nawadniania czy zabiegów pielęgnacyjnych. Ciekawy design tej części ma przyciągać uwagę i kierować ją na praktyczne korzyści płynące z tworzenia zielonych dachów. Biegnąca dookoła ścieżka zbudowana z desek, wzbogacona o akcenty z jaskrawoczerwonego tworzywa sztucznego pełni również funkcję siedziska. Wewnątrz ścieżki znajdują się trzy duże donice z użytego przy elementach ścieżki tworzywa. Nowatorskim rozwiązaniem jest również zastosowanie znanej z obiektów przemysłowych kraty antypoślizgowej i umieszczenie pod nią roślin. W tej części prowadzone są zajęcia dydaktyczne mające na celu przedstawienie różnorodności dostępnych rozwiązań przy tworzeniu zielonych dachów. Techniczne aspekty związane z tym typem obiektów zgłębiać mogą architekci krajobrazu, branża budowlana, a także przedstawiciele lokalnych władz.

103434aucc28z8gmxgeoq2D80_6994

Druga część poświęcona jest badaniom oddziaływania dachów zielonych na środowisko, a także kondycji roślin uprawianych w inny niż tradycyjny sposób. Ta część podzielona jest na cztery strefy, aby umożliwić równoległe badania w zróżnicowanych warunkach.

Trzecia część związana z bioróżnorodnością jest zaprojektowana w sposób, który do minimum ogranicza ludzką interwencję. Znajdują się tu siedliska ptaków, owadów i gadów, a także obsada złożona z rodzimych gatunków roślin.

Zielone dachy niosą za sobą szereg korzyści, które mogą okazać się pomocne w dostosowaniu australijskich miast do zmian klimatycznych. Retencja wód deszczowych czy izolacja termiczna i idące za nią mniejsze zużycie energii niosą istotne korzyści ekonomiczne. Rozwój zielonej infrastruktury przekłada się także na estetykę czyniąc miasta bardziej przyjaznymi dla mieszkańców.

Obiekt Burnley Living Roofs bez wątpienia jest ważnym krokiem do dalszych badań nad rozwojem technologii dachów zielonych i w istotny sposób przyczyni się do dalszego rozwoju tego kierunku architektury krajobrazu.

BurnleyLivingRoofs_HASSELL_09_PeterBennetts