Energetyczny chodnik

Czy ruch pieszy może stanowić źródło energii? Okazuje się, że tak. Poza funkcjami estetycznymi elementy małej architektury mogą być również bardzo praktycznym składnikiem krajobrazu.

Specjaliści z londyńskiej firmy Pavegen Systems Ltd. opracowali innowacyjną płytę chodnikową, która konwertuje energię powstałą przez nacisk kroków pieszych w energię elektryczną. W miejscach o największym natężeniu ruchu pieszego każda płyta chodnikowa przyjmuje nacisk około 50 tysięcy kroków na dobę. Do tej pory ten potencjał nie był wykorzystywany, jednak twórcy technologii Pavegen znaleźli rozwiązanie. Każdy krok i naciśnięcie na płytę Pavegen umożliwia zasilenie żarówki LED na 30 sekund. Pięć płyt umieszczonych w ruchliwym miejscu umożliwia zasilanie oświetlenia przystanku przez 12 godzin.

ST_OMER_2403-3_LR

Płyty Pavegen wykonane są z materiałów z recyklingu tj. gumy ze zużytych opon, a ich wewnętrzne mechanizmy w dużej mierze zbudowane są z aluminium z odzysku. Żywotność płyt w średnio uczęszczanych miejscach to około 20 milionów kroków co przekłada się w przybliżeniu na okres 5 lat.

Poza samym wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej Pavegen ma jeszcze jedno zastosowanie. Wpisuje się ono w popularną w ostatnim czasie ideę smart city. Płyty mogą być również narzędziem służącym do monitoringu natężenia ruchu pieszych w poszczególnych częściach miasta, co może być wykorzystywane np. do sterowania sygnalizacją świetlną.

Zastosowań technologii Pavegen może być naprawdę wiele: oświetlenie uliczne, przystanki, zasilanie drzwi obrotowych w wejściach do budynków, podświetlenie tablic informacyjnych, sygnalizacja świetlna na ulicach. Poza zatłoczonymi ulicami płyty Pavegen mogłyby znaleźć zastosowanie w centrach handlowych, dworcach kolejowych, stacjach metra, szkołach czy wyższych uczelniach.