Parklet? Czy trend przyjmie się w Polsce?

Parklet to niewielka przestrzeń będąca swego rodzaju przedłużeniem chodnika powstała na miejscu parkingowym. Jest mini-parkiem zazwyczaj zajmującym jedno lub kilka miejsc.

Przestrzeń po miejscu postojowym ma pełnić funkcję rekreacyjną i pozwala spędzać czas na wolnym powietrzu tworząc bardziej przyjazne środowisko dla pieszych i rowerzystów. Zagospodarowana jest najczęściej meblami miejskimi w postaci ławek i stolików. Parklety są doskonałym rozwiązaniem w miejscach oddalonych od terenów zielonych, jak i w takich, gdzie chodnik jest zbyt wąski aby zainstalować na nim elementy małej architektury. Częstym elementem parkletów są również rośliny w donicach lub trawniki. Parklety mogą także pełnić funkcję miejsca postoju dla rowerzystów, dlatego też częstym widokiem na nich są stojaki rowerowe. Parklety mogą również być miejscem aktywności fizycznej stąd też rzadko, ale mogą się na nich znaleźć urządzenia siłowni zewnętrznych czy mini golf.

Istotną cechą parkletów jest ich sezonowość rozumiana przez możliwość demontażu np. na okres zimowy, po którym często wracają na miejsce w nowej odsłonie. Ma to związek również z możliwością tworzenia ich w znacznie krótszym czasie przy zdecydowanie mniejszym nakładzie środków finansowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych przestrzeni publicznych tworzonych przez władze lokalne, parklety tworzone są z inicjatywy społeczności lokalnych. Często fundatorami parkletów są lokalne firmy, głównie gastronomiczne.

8013535392_651e0dfdd3_k

Pierwszy parklet powstał w 2010 roku w San Francisco w Stanach Zjednoczonych, a za jego autorkę uważa się Suzi Bolognese – właścicielkę SB Design Studio. Wcześniej, bo w roku 2005 powstała jednodniowa instalacja na miejscu parkingowym, składająca się z trawnika z rolki i drzewka w doniczce. Projekt ten zaistniał jako forma zwrócenia uwagi na potrzebę zwiększenia powierzchni terenów zielonych w miastach. Warto nadmienić, że projekt powstał w strefie płatnego parkowania i dlatego też niezbędne było zasilanie znajdującego się obok parkomatu.

7658148660_3c33d7c433_k (1)

Od roku 2010 najpierw w San Francisco, a później w wielu innych amerykańskich miastach powstało wiele parkletów. Władze lokalne wręcz zachęcają do tworzenia nowych upraszczając procedury administracyjne w tym zakresie czy nawet wydając specjalne poradniki, jak choćby The San Francisco Parklet Manual, który poza wskazówkami dla chcących tworzyć parklety w San Francisco może również stanowić źródło wiedzy dla samorządów zainteresowanych tematyką.

W Polsce już pojawiły się pierwsze parklety jak na przykład przy ul. Rayskiego w Szczecinie czy przy ul. Taczaka w Poznaniu, aczkolwiek póki co nie można mówić o boomie na tego typu rozwiązania. Czas pokaże czy parklety okażą się strzałem w dziesiątkę jak w słonecznej Kalifornii.